в.д. помоћника министра

Milan Cvetkovic drzavni sekretar

Милан Цветков

Рођен је 1981. године у Новом Саду. Дипломирао је на Факултету за услужни бизнис FABUS у Сремској Каменици Универзитета ЕДУКОНС и стекао звање дипломираног економисте. Звање мастер економисте стекао је 2012. године на Факултету пословне економије Универзитета ЕДУКОНС, где од 2013. године похађа докторске студије.

Од 2005. године у СЗР „Финест“ Нови Сад обављао је руководеће послове као оснивач и директор. Од септембра 2008. године, обавља послове стручног сарадника у Центру за економске односе са иностранством у Регионалној привредној комори Нови Сад.  У децембру 2012. године започео је са радом у Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад. У децембру 2015. године именован је за директора Сектора за опште послове у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

У децембру 2020. године именован је за вршиоца дужности директора Инспектората за рад, у Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.

У децембру 2022. године именован је за вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију.

Одлуком Владе Републике Србије именован је за председника Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд у јануару 2021. године.

Говори енглески језик. Отац је једног детета.

Подели: