в.д. помоћника министра

проф. др Сандра Грујичић

Редовни професор на Катедри уже научне области епидемиологија, лекар специјалиста епидемиологије, субспецијалиста здравственог васпитања и субспецијалиста епидемиологије заразних болести, а од 22. децембра 2022. године је на функцији в.д. помоћника министра за Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивног здравља у Министарству за бригу о породици и демографију. Обављала је функцију в.д. помоћника министра за Сектор за рад и запошљавање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у периоду 2021-2022. године.

Запослена је на Институту за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду од 1996. године, а у звању је редовног професора за ужу научну област (предмет) епидемиологија од 2011. године. Шеф је Катедре општих предмета Академских специјалистичких студија Медицинског факултета Универзитета у Београду од 2011. године,  а од 2022. године шеф је Катедре епидемиологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. До сада је публиковала преко 300 радова, од којих преко 90 индексирано у Current Contents-u (CC) или Science Citation Index-u (SCI), а највећи број публикованих радова односи се на дијабетес и друге хроничне незаразне болести, као и на полно преносиве болести. Цитираност њених објављених радова је 2592, а h-индекс 24.

Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1990, магистрирала је на истом факултету 1994. године из области Епидемиологија са темом „Процена утицаја исхране на смртност од малигних тумора одабраних локализација“, а докторску дисертацију под насловом „Фактори ризика за настајање инсулин-зависног дијабетес мелитуса“ је одбранила 1999. године. Специјализацију из епидемиологије завршила је 1996. године, а 2014. године ужу специјализацију из здравственог васпитања са темом „Предиктори ризичног сексуалног понашања везаног за ХИВ/АИДС међу младима без родитељског старања“. Ужу специјализацију из епидемиологије заразних болести је положила са одличним успехом 2017. године, а тема уже специјалистичког рада је била „Превенција инфекције оперативног места и других болничких инфекција међу пацијентима са дијабетесом“. На Медицинском факултету у Београду 2018. године завршила је мастер Менаџмент у систему здравствене заштите и одбранила мастер рад под називом „Интеграција традиционалних и дигиталних маркетиншких инструмената за промоцију ХПВ вакцине у Републици Србији“.

Стручно се усавршавала из Молекуларне епидемиологије у оквиру Европске школе онколога 2001, Клиничке епидемиологије у оквиру ЕУЛАР-а (Европске лиге против реуматизма), Букурешт, Румунија, 2001, Епидемиологије малигних болести и Генетске епидемиологије у оквиру  XV летње Интернационалне школе епидемиологије, 2004, Улм, Немачка, Генетске епидемиологије на Институту за медицинску биометрију и епидемиологију, Универзитет Епендорф – Хамбург, Немачка 2004, Јавног здравља за интернационалног менаџера у јавном здрављу, ЦДЦ, Атланта, САД и Емори универзитет, 2005.

Од 2008. до 2015. године била је члан Здравственог савета Републике Србије и председник Радне групе за акредитацију програма континуиране едукације при Здравственом савету, управник Института за епидемиологију 2010-2013, шеф Катедре за специјалистичку наставу из епидемиологије 2013-2021. године, председник Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију за период 2018-2022. године. Од 2011. године руководилац је пројекта „Епидемиолошка истраживања фактора ризика за одабране поремећаје здравља“, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Члан је комисија за полагање специјалистичких испита из епидемиологије и опште медицине, као и комисија за полагање субспецијализације из епидемиологије заразних болести и медицине бола.

 

Подели: