Субвенције

Поштовани родитељи,

 

На иницијативу председника Републике Србије Александра Вучића, Влада Републике Србије додељује субвенције мајкама за куповину прве некретнине.

Додела ових субвенција део је пронаталитетних мера које спроводи држава Србија у циљу подстицања рађања и подршке родитељству.

Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета, сагласно Закону о финансијској подршци породици са децом, може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета.

Ово право може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину кућу или стан на територији Републике Србије.

Захтев за остваривање права подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета.

Према Одлуци о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години, максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је 20.000 евра.

Начин остваривања овог права и ближи услови регулисани су Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Подели: